5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (cadde6.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 11/07/2013 tarih ve 490.05.01.2013.-179390 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (cadde6.com) (cadde6.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2013.-179390 dated 11/07/2013 of "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı")


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *